Woody

Jill

Kyra

Izzy

Haley

Benka

Kracht van het ‘normale’ leven

Wij zijn een “normaal” gezin met een paar extra opgenomen kinderen en leven net zoals ieder ander gezin ons dagelijkse leven. Met ups en downs maar vooral met een perspectief voor de kinderen voor als ze als jong volwassenen ons gezinshuis of ons zelfstandigheidshuis weer verlaten.

Sliders

Veilige omgeving

Onze kinderen komen meestal uit een onveilige thuissituatie en wij bieden hen een veilige omgeving om op te groeien. Wij proberen alle kinderen een goede solide en veilige basis te geven.

Options

Rust, regelmaat en structuur

Bij ons staan deze dingen voorop in de opvoeding. Wij merken dat “onze” kinderen zich hierdoor beter staande kunnen houden in het dagelijkse leven.

Respect voor het kind zijn

Wij willen dat de kinderen die bij ons wonen gewoon kind kunnen zijn en zich op een leeftijdsadequate manier verder mogen en kunnen ontwikkelen.

Over ons

Graag willen wij kinderen een thuis bieden waarin zij zich kunnen ontwikkelen en waar zij op kunnen groeien tot zelfstandige individuen. Respect, verantwoordelijkheid, normen en waarden staan bij ons in een hoog vaandel, net zo als de veiligheid en verzorging die wij hen kunnen bieden. Naast de kinderen staat bij ons de liefde voor dieren centraal.
Wij willen er als gezinshuis voor zorgen dat “onze” kinderen opgroeien tot zelfstandige mensen die de optimale mogelijkheid krijgen zich te ontplooien in een gestructureerde, warme en liefdevolle gezinssituatie. Daarnaast biedt het gezinsleven een realistische kijk op het leven midden in de maatschappij. Het leven in een gezinshuis lijkt op het leven dat het kind straks zal gaan leiden als het op eigen benen komt te staan. Wij denken hierbij ook aan de verantwoordelijkheid voor huishoudelijke taken, verantwoording voor eigen spullen, het sparen voor nieuwe aankopen etc.
Wij hebben ons gezinshuis heel bewust De Duizendpoot genoemd omdat wij graag zouden willen dat er in de komende jaren, bij wijze van spreken, nog “duizenden pootjes” ons huis in en uit zullen lopen in de vorm van kinderen, hun ouders en familie en heel veel vriendjes en vriendinnetjes.

Ons huis