KEURMERK-Gezinshuizen.indd*Gezinshuis De Duizendpoot ontvangt Keurmerk Gezinshuizen

Duiven – Op 4 december 2014 ontving Gezinshuis De Duizendpoot in Duiven voor de 1e keer het certificaat van Keurmerk Gezinshuizen. Het Keurmerk wordt elk jaar door middel van een audit opnieuw gekeurd. Het Keurmerk stimuleert de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis. Gezinshuis De Duizendpoot onderstreept het belang van kwaliteit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.

Een gezinshuis is een woonvorm voor uithuisgeplaatste kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet bij eigen ouders kunnen opgroeien. In een gezinshuis is een gezinshuisouder verantwoordelijk voor de verzorging, opvoeding, behandeling en begeleiding van een variërend aantal kinderen die geplaatst zijn in het eigen gezin van de gezinshuisouder. In Gezinshuis De Duizendpoot wonen, op dit moment, vier opgenomen jongeren. In het zelfstandigheidhuis Next Step woont op dit moment 1 opgenomen jongere.

Praktisch en herkenbaar

Een gezinshuis dat het Keurmerk Gezinshuizen draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in de werkwijze. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Het Keurmerk Gezinshuizen is gebaseerd op de herkenbare en praktische processen van gezinshuizen. Het keurmerk is verankerd in de ISO 9001 systematiek. Hierdoor biedt het keurmerk een maximale stimulans voor de verbetering en de borging van de kwaliteit en veiligheid in een gezinshuis.

Registratie en werkwijze

Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen. Ieder jaar wordt door middel van een gezinshuis-audit en een ISO-audit getoetst of het gezinshuis ook werkt volgens deze vastgelegde afspraken.

De afgelopen twee jaar is het keurmerk voor gezinshuizen ontwikkeld. Het keurmerk is een initiatief Alliantie Kind in Gezin en ontwikkeld door de Rudolphstichting, met medewerking van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ), ’s Heeren Loo, Gezinshuis.com, Trias Jeugdhulp, Intermetzo (afdeling Joozt), Stichting Perspectief, Van Ham Organisatie & Advies, LRQA en Present24x7, de beroepsvereniging voor gezinshuisouders in Nederland.

Het Keurmerk Gezinshuizen is organisatorisch onderdeel van de Rudolphstichting.

Keurmerk Gezinshuizen:
2014 – behaald, 2015 – behaald, 2016 – behaald, 2017 – behaald, 2018 – behaald,
2019 – audit op 14 november 2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________

* Klachtencommissie:

Wanneer iemand een officiële klacht in wil dienen dan kan dit bij de klachtencommissie. Deze werkt voor meerdere jeugdzorginstellingen en bestaat uit personen die niets met Lindenhout te maken hebben. De klachtencommissie wil de klacht schriftelijk ontvangen. In de brief moet staan: naam en adres van diegene die de klacht indient, waar de klacht over gaat, over wie het gaat, wat er precies is gebeurd en welke stappen er al zijn ondernomen om het probleem op te lossen.

De e-mail of brief kan gestuurd worden naar:

Gezamenlijke klachtencommissie (GKC), Postbus 332, 6800 AH Arnhem of per e-mail aan: klachten@gkcjeugdzorg.nl

De klachtencommissie stuurt na ontvangst een ontvangstbevestiging, onderzoekt de klacht en vraagt soms meer informatie op. Met de ontvangstbevestiging ontvangt men ook alle informatie over de werkwijze van de klachtencommissie en wanneer er een eventuele uitspraak verwacht kan worden. Binnen vier weken na deze uitspraak krijg men een brief van Entrea Lindenhout waarin staat of er iets verandert en zo ja, wat. De klachtencommissie gaat altijd vertrouwelijk met een klacht om en heeft net als onze medewerkers geheimhoudingsplicht.