Thuis gaat het niet goed. Misschien heb je al het nodige meegemaakt als het gaat om problemen, ruzies of onveiligheid. Het is op dit moment nog niet gelukt om dat goed op te lossen. Ondertussen wordt je wel ouder en komt het moment eraan dat je zelf de verantwoordelijkheid krijgt voor hoe je leven eruitziet. Daar wil je graag goed op voorbereid zijn. In ons zelfstandigheids-huis leer je op eigen benen te staan en je eigen beslissingen te nemen.

Voor wie is het? Wat houdt het in?

Voor jongeren die vanwege een problematische thuissituatie niet meer thuis kunnen wonen en die eerst bij ons in het gezinshuis hebben gewoond en daarna doorstromen naar een kamer in het huis naast het gezinshuis waar je samen met nog 1 andere jongere woont. Je doet en kan een aantal dingen al zelfstandig, maar helemaal op eigen benen staan is nog een flinke stap te ver.  Je woont dus grotendeels zelfstandig maar krijgt daarbij ondersteuning van ons. Wij maken samen met jou en onze ambulant hulpverlener een plan waarmee je stap voor stap toewerkt naar volledig zelfstandig wonen.

Wat is onze werkwijze?

Voordat we met de hulp beginnen maken we een plan voor de hulpverlening. Hierin leggen we de doelen vast, beschrijven we de duur van de hulp, wat we van iedereen verwachten en welke ondersteuning we daarbij bieden. Onze begeleiding is niet 24/7 maar doordat onze huizen naast elkaar staan is er veel en intensief contact tussen jou en ons.

Je woont in een huis in een woonwijk met nog een andere jongere. Ieder heeft zijn eigen kamer en spullen. Er zijn algemene voorzieningen die je met de andere jongere moet leren delen, zoals een keuken en badkamer. Je leert hoe je moet koken, hoe je met geld om moet gaan, hoe je een huis schoon houdt. Er is aandacht voor het vinden en houden van vrienden, er verzorgd uitzien, het afmaken van je school, het zoeken, vinden en houden van werk en woonruimte, het op een leuke manier invullen van je vrije tijd en keuzes maken in het onderhouden van contact met ouders en overige familie.

Samen met jou maken we een plan waarmee je stap voor stap toewerkt naar volledig zelfstandig wonen. Je ouders informeren we (voor zover mogelijk) over de vorderingen die je maakt en we ondersteunen hen bij het goed houden of opbouwen van het contact met jou in de nieuwe situatie.